DOVANŲ ČEKIŲ/KORTELIŲ pardavimo sąlygos ir taisyklės

Dovanų kortelė – tai nustatytos formos patvari laikmena su specialia informacija patvirtinančia Pirkėjo išankstinio apmokėjimo faktą ir suteikiančia teisę įsigyti prekes F8 fizinėse parduotuvėse.
Šios sąlygos ir taisyklės galioja nuo 2019 05 02.
Dovanų kortelė Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kortelę, sutinka su šiomis F8 Dovanų kortelės naudojimo taisyklėmis. Dovanų kortelės pirkėjas, įsigijęs kortelę ir vėliau perleisdamas tą Dovanų kortelę kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti būsimąjį Dovanų kortelė turėtoją apie šias sąlygas ir taisykles.
Pirkėjas gali įsigyti Dovanų kortelę, o Dovanų kortelės gavėjas - juos panaudoti visose F8 parduotuvėse.
Dovanų korteles galite įsigyti 20 eur, 30 eur ir 50 eur vertės F8 parduotuvių kasose. Išskirtiniais atvejais gali būti išduoti ir kitų nominalų Dovanų kortelė.
Dovanų kortelės Pirkėjais gali būti ir fiziniai ir juridiniai asmenys.
Atsiskaityti už Dovanų korteles galima banko kortele, grynaisiais pinigais arba atliekant išankstinį apmokėjimą pavedimu.
Dovanų kortelė į pinigus nekeičiama, negrąžinama ir neskaidoma į mažesnes vertes.
Dovanų kortelė yra vienkartinė t.y. ja galite atsiskaityti tik vieną kartą išnaudodami visą sumą. Jeigu prekių suma, už kurias yra atsiskaitoma Dovanu kortele, yra mažesnė nei Dovanų kortelės vertė, skirtumas negrąžinamas.
Jeigu pirkinio suma didesnė, galima primokėti grynaisiais pinigais ar banko kortele.
Galiojančio ir nepanaudoto Dovanų kortelės pametimo ar praradimo atveju, pateikę jo įsigijimo čekį galite atsiimti naują Dovanų kortelę parduotuvių kasose. Išdavus naują Dovanų kortelę jos galiojimo terminas nesikeičia.
Dovanų kortele negalima atsiskaityti už naujai įsigyjamą Dovanų kortelę.
Dovanų kortelė galioja tris mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.
Pasibaigus galiojimo terminui, nepanaudotas Dovanų korteles galima pratęsti dar vieno mėnesio laikotarpiui, jeigu nuo jo galiojimo pabaigos praėjo ne daugiau kaip du mėnesiai. Pratęsiant Dovanų kortelės galiojimą, Dovanų kortelė yra paimama iš Dovanų kortelės turėtojo, vietoje jo išduodama nauja Dovanų kortelė su pratęstu galiojimo terminu. Dovanų kortelės pratęsimas vykdomas tik vieną kartą.
Dovanų kortelės galiojimo pradžios data sutampa su Dovanų kortelės pardavimo data nurodoma ant prekių pardavimo čekio.
Perkant Dovanų kortelę sąskaita faktūra neišrašoma.
Atsiskaičius Dovanų kortele ji tampa negaliojančia, pati Dovanų kortelė yra paimama ir negrąžinama.
Pardavėja(as) turi teisę nepriimti atsiskaitymui Dovanų kortelės, jeigu ši yra sugadinta: neįskaitomai ir/ar nenuskaitomai suteptas jos paviršius ar trūksta jos dalies; nematomas ir/ar nenuskaitomas Dovanų kortelė identifikacinis numeris; ji yra kitaip pažeista.
Jeigu Dovanų kortelės neįmanoma identifikuoti jam netaikomas galiojimo laiko pratęsimas ir/ar keitimas.
Grąžinant prekes, už kurias (pilnai ar iš dalies) buvo atsiskaityta Dovanų kortele, F8 pardavėjas turi teisę tą pinigų sumą, kuri buvo apmokėta Dovanų kortele, klientui sugrąžinti taip pat Dovanų kortele per 7 darbo dienas.
Nuo Dovanų kortelės pardavimo momento Pirkėjui, F8 už Dovanų kortelės saugumą nebeatsako. Nuo šio momento už jo saugumą asmeniškai atsako Dovanų kortelės pirkėjas ar jo turėtojas. Dovanų kortelės turėtojas užtikrina, kad Dovanų kortelės visi identifikaciniai duomenys netaps prieinami ir žinomi tretiesiems asmenims, kurie galėtų suklastoti kortelę, ja pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Dovanų kortelės turėtojui. Dovanų kortelės turėtojas, sužinojęs, kad jo Dovanų kortelės identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šia Dovanų kortele(-mis) prekių įsigijimui F8 parduotuvėse arba atlikti Dovanų kortelės pakeitimą arba kreiptis į teisėsaugos institucijas.
Jeigu Dovanų kortelės turėtojas sąmoningai, pažeisdamas LR įstatymus, užsiėmė F8 kenkiančia veikla tokio asmens Dovanų kortelė gali būti anuliuotas, nekeičiama kita Dovanų kortele, pinigai negrąžinami. Šiam asmeniui gali būti atsisakyta parduoti naujas Dovanų korteles, pratęsti galiojimo terminą. Apie šį asmenį ir jo veiksmus gali būti pranešama teisėsaugos institucijoms.
Dovanų kortelė gali būti nepriimta kaip atsiskaitymo priemonė jeigu įtariama, kad ji suklastotas.
Šios F8 parduotuvių dovanų kortelės pardavimo sąlygos ir taisyklės gali būti keičiamos.

PARDUOTUVĖS

Savanorių pr. 176, Vilnius, LT-03154

  • I – V:  10:00 – 20:00

Ukmergės g.  308, Vilnius, LT-12110

  • I – VII: 10:00 – 20:00

V. Pciūno g. 8, Vilnius, LT-47446

  • I – VII: 10:00 – 21:00

Verkių g. 31C, Vilnius, LT-09108

  • I – VII: 10:00 – 20:00

Islandijos pl.  32, Kaunas, LT-47446

  • I – VII: 10:00 – 20:00

Šilutės pl.  29, Klaipėda, LT-91107

  • I – VI: 10:00 – 20:00
  • VII: 10:00 – 18:00